CÙM GANG NỐI RÃNH

CÙM GANG NỐI RÃNH

Măng sông nối rãnh là phụ kiện đường ống kết nối nhanh với van , nối ống mà khi thi công không cần đến máy hàn . Măng sông nối rãnh được sản xuất từ gang và sơn phủ expoxy hoặc tráng kẽm theo yêu cầu công trình . Măng sông nối rãnh do Nguyễn Trương cung cấp từ 2" -12" .

Thông tin chi tiết liên hệ : 0948.086.812  

Hộp thư : info@ntgroupco.vn / nguyenthu291286@gmail.com

Sản phẩm khác