NẮP NỐI RÃNH

NẮP NỐI RÃNH

Mặt bích bịt nối rãnh là phị kiện dùng bịt cuối đường ống chờ phù hợ với đường ống , mặt bích bịt nối rãnh lắp đặt dễ thi công đảm bảo độ anh toàn cao . Mặt bích bịt do Nguyễn Trương cung cấp từ 2' - 12"

Thông tin chi tiết liên hệ : 0948.086.812  

Hộp thư : info@ntgroupco.vn / nguyenthu291286@gmail.com

Sản phẩm khác